Национална лятна АНТИСПИН кампания

В периода 15 август – 15 септември 2019 г. ще се проведе летния етап от Националната АНТИСПИН кампания. Тя има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН, да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции. Инициативата цели да мотивира хората за отговорно поведение към собственото здраве.

В рамките на кампанията РЗИ – Перник планира реализирането на следните дейности на територията на обл. Перник:

  • Предоставяне на услуги по анонимно и безплатно консултиране и изследване на граждани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. Същите ще се извършват в лабораторията на РЗИ – Перник, намираща се в гр. Перник, ул. „Миньор“ №15, етаж 2, стая №207 в часовите интервали 09:00-12:30 часа и 13:00 часа до 16:00 часа.
  • Провеждане на срещи и консултации с уязвими общности и групи с цел промоция на отговорно сексуално поведение сред подрастващите и младите хора.
  • Разпространение на здравно-образователни материали сред уязвими общности и групи.