Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 - 2022 г.

С решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

В България, ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

Грипът е остро вирусно инфекциозно заболяване с проява на обща интоксикация, с въздушно-капков механизъм на предаване и висока контагиозност. Вирусите на грипа са слабо устойчиви във външната среда и не запазват жизнеспособността си дълго време, но при минусови температури могат да удължат активността си. Болният от грип е заразен за околните до седем дни от започването на заболяването, въпреки че вирусът може да бъде доказан в секретите до 24 часа преди появата на симптомите. Това означава, че човек може да е източник на зараза за околните, един ден преди поява на симптомите на болестта.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, от по-леки до тежки състояния и смърт. Най-висока е смъртността при хората над 65 г. като достига до 90% от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки състояния и смърт могат да бъдат предотвратени посредством ваксинопрофилактика. При здрави хора грипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, а смъртните случаи с 80%. Към момента, грипните ваксини се закупуват от пациента и се прилагат срещу заплащане като препоръчителна имунизация.

С Приемане на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начини за предпазване.

Една от основните дейности на програмата е осигуряването на ваксина срещу сезонен грип за обхващане на лица от целева група над 65 г. За целта са изготвени и одобрени от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса „Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезония грип 2019-2022 г.“, които определят реда за осигуряване, предписване, отпускане, получаване, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип и дейностите по прилагане им. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/29).