Опаразитеност с главови въшки и гниди в ДГ и училища на територията на област Перник. Профилактика, контрол и превенция

С началото на учебната година, наред с приятните емоции идва и притеснението на родителите от вероятността децата да бъдат опаразитени с въшки. Това е често срещано явление в детските и учебните колективи – проблем, който медицинските работници, общопрактикуващите лекари и родителите решават ръка за ръка.

С цел профилактика и контрол на опаразитяването с главова въшка в детските и учебните заведения, инспекторите от Д НЗБ при РЗИ – Перник извършиха тематични проверки, касаещи сутрешния филтър и моментното състояние на опаразитеност на децата. За периода 16.09 – 25.10.2019 г. проверките бяха извършени в 37 детски градини и 4 училища, които се посещават от общо 4147 деца. Установи се следното:

  • Присъстващи деца в детските заведения по време на проверките – 3476.
  • Всички бяха проверени и не бяха открити деца, опаразитени с главови въшки.
  • Установи се, че през изминалата седмица са открити две опаразитени деца, които са спрени от учебни занятия до отстраняване на паразитите. Децата са от II-ра група на детско заведение и VIII-ми клас на училище в област Перник, съответно на 4г. и 14 г. Извършено е обезпаразитяване на място от медицинския персонал, уведомени са родителите, че децата ще бъдат допускани в детското и учебно заведение само след представяне на медицинска бележка от ОПЛ, че детето е окончателно обезпаразитено.
  • Медицинските специалисти от детските ясли и градини ежедневно/ а в училищата – ежеседмично/ извършват сутрешен филтър, касаещ опаразитеността с главова въшка на присъстващите деца, за което попълват журнал, в който описват констатациите след прегледите.
  • При отсъствие на медицински специалист в детските заведения и училища, детските учителки извършват ежедневно/ежеседмично прегледи за откриване на опаразитени деца и съдействат за тяхното обезпаразитяване.
  • Лицата, опаразитени с въшки или гниди, не се допускат в детските колективи до премахване на всички паразити.
  • Във всички посетени детски градини, ясли и училища се оказа организационно-методична помощ, относно предприемането на необходимите действия и мерки в случаи на масова опаразитеност и при често опаразитяване.

На вниманието на родителите.

  • Да правят редовни прегледи на децата и при откриване на въшки или гниди да действат бързо, а средствата, които ползват да са ефикасни и безопасни за тях и децата.
  • Всички членове на семейството да се прегледат и да се уведомят родителите на децата, с които са били в контакт.
  • Да съдействат на медицинските работници в детските и учебните заведения. Да спазват техните изисквания и препоръки, които са с цел запазване на доброто здравословното състояние на децата.

 

РЗИ - ПЕРНИК