Проведено обучение на тема "Насоки за физическата активност за укрепване здравето и благосъстоянието на децата"

На 30 октомври 2019 г. в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Перник се проведе обучение на тема: „Насоки за физическа активност за укрепване здравето и благосъстоянието на децата“. Същото се реализира в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020 г.) и е съвместна инициатива на Регионална здравна инспекция – Перник и Сдружение „БГ Бъди активен“.

На обучението присъстваха медицински специалисти от детски заведения и предучилищни педагози.

РЗИ – Перник благодари на лектора г-жа Биляна Милева, мениджър проекти на Сдружение „БГ Бъди активен“, както и на г-жа Татяна Китанова, директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Перник за любезното домакинство.