7 ноември - Европейски ден на радона 2019 г.

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“ това е и рождения ден на Мария Кюри. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“. Подготвени са информационни материали, които Ви изпращаме с цел разпространение на информацията във всички области на България.

Материали:

Радон на работните места

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от Радон