НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Информираме ви, че в ДВ. бр.87 от 5 ноември 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

Същата е съобразена с изискванията на Наредба №1 от 2018 г. за физиологични норми за хранене на населението (ДВ бр. 11 от 2018 г.).