Информация във връзка с предстоящ воден режим на територията на община Перник и населените места, които се водоснабдяват от язовир „Студена“

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА!!!

 Във връзка с предстоящия воден режим в населени места в община Перник, водоснабдявани с питейна вода  от язовир „Студена“ е необходимо директорите на всички детски заведения и училища да предприемат следните мерки:

  • Закупуване на допълнителни съдове, снабдени с кранчета за измиване на ръце и осигуряване на съдове за достатъчно количество резервна вода за санитарните възли;
  • Извършване ежедневна дезинфекция на подовете в помещенията;
  • Няколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните;
  • Създаване на условия за измиване на ръцете преди хранене и след използване на тоалетната в детските заведения;
  • Дезинфекция на приборите, съдовете за хранене и чашите за вода след всяка употреба в детските заведения.
  • В детските заведения да се снабдяват необходимите количества минерална, изворна или трапезна вода за консумация от децата, отговаряща на нормативните изисквания.

РЗИ – Перник подготвя предписания за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки за всички учебни и детски заведения, които ще бъдат връчени в най-кратък срок. За изпълнението им здравните инспектори ще следят стриктно.