На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. „Изток", ул. „Бучински път" бл.3

Във връзка установените несъответствия в качеството на водата от пунктове на ул. „Бучински път“ бл.3, РЗИ – Перник Ви уведомява:

На  05.02.2020 г. екипи на „В и К“ ООД Перник извършиха ремонтни дейности. След промивка и дезинфекция на участъка от водопроводната мрежа засегната от аварията, служители на РЗИ – Перник извършиха пробонабиране на вода от жилища в кв. „Изток“, ул. „Бучински път“ бл.3, вх. А, вх. Б и вх. В. Резултатите от извършените анализи отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по физико-химични и микробиологични показатели, с изключение на показател манган.