На вниманието на жителите на град Перник във връзка с възникналата ситуация на ул. "Бучински път", бл.3

Във връзка с извършените дейности след отстраняване на аварията на ул. „Бучински път“ бл. №3, с цел установяване на причината за несъответствията в качеството на питейната вода, РЗИ – Перник Ви уведомява:

След извършените неколкократни пробовземания и анализи на проби от чешми в апартаменти на блок №3 от всички входове се установи, че несъответствията след отстраняване на аварията се дължат на вътрешната водопроводна разпределителна система.

Влошаването на качеството на водата при крайния потребител често е резултат от остаряла сградна ВиК инсталация. Стари щрангове или водопроводи могат да променят вкуса, миризмата, цвета и дори да предизвикат мътност на питейната вода. Подмяна на щрангове само в едно домакинство от етажната собственост не гарантира подобряването на водата в сградата, тъй като питейната вода се движи по цялата система.

При ежедневното пускане и спиране на водата поради режима или след аварии от домашните уреди, включени към вътрешната ВиК мрежа (пералня, съдомиялна машина, бойлер и др.), може да възникне обратно засмукване на водата – вкарване на замърсена вода във водопроводната мрежа. Тези устройства могат да вкарат замърсената вода от уреда в чистата питейна вода, както и да включват материали, които не са предвидени за употреба с питейна вода (гъвкави маркучи, гумени съдове и др.). При неправилен монтаж и липса на възвратен клапан, тоалетното казанче също може да „връща“ вода във вътрешната водопроводна мрежа и да бъде потенциален източник на замърсяване.

Освен това е необходимо всички стари или с неясен произход филтри поставяни на чешмите в домашни условия да бъдат отстранени.

При правилна експлоатация на външната и вътрешната ВиК мрежа вероятността от поява на опасни микроорганизми във водата е минимална.