Информация, относно направено предложение от РЗИ - Перник до РУО на МОН - гр. Перник за училища в Община Радомир

Във връзка с нарастващия брой заболели ученици са извършени проверки по епидемични показания в три училища на територията на община Радомир: НУ „Арх. Зиновий“, ОУ „Хр. Смирненски“,  ТПГ „Н. Вапцаров“. От направените констатации и с цел ограничаване възникване и разпространение на острите респираторни заболявания, РЗИ направи  мотивирано предложение до Началника на РУО Перник:  дните от 25.02.2020г. до 28.02.2020г. включително, да бъдат  обявени за неучебни за тези училища.