Информация, относно направено предложение от РЗИ - Перник до РУО - Перник за обявяване на дните от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г. за неучебни

През 9-та седмица на 2020 г. се установи увеличаване броя на заболелите от остри респираторни заболявания лица във всички възрастови групи. През периода са регистрирани 95 заболели/заболяемост 129, 94 %00/, срещу 47 заболели/заболяемост 64, 28%00/, през 8-ма седмица. Най-значим е подемът на заболяемостта от ОРЗ във възрастовите групи от 0 г. до 29 г.

Предвид гореизложеното, доказаната циркулация на грипни вируси тип А и тип В на територията на област Перник, ежедневно получаваната информация за нарастващ брой заболели ученици от учебните заведения, както и с цел ограничаване интензивността на епидемичния процес: РЗИ направи мотивирано предложение до Началника на РУО - Перник: дните от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително, да бъдат обявени за неучебни за всички училища на територията на област Перник.