Информация, относно предприети мерки, свързани с новия коронавирус COVID - 19 в област Перник

  • Предвид указания на МЗ, Заповеди на Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи, РЗИ - Перник своевременно изпраща информация до ОПЛ, кметове на общини, ЛЗБП, ЛЗИБП, ЦСМП, Областен управител, ОДМВР.
  • Предоставен е алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия, а именно: на границата всички пристигащи лица се термометрират, инструктират се за 14 дневен карантинен период, който трябва да спазват и попълват формуляри с данни на ОПЛ и място на пребиваване в следващите 14 дни. Формулярите се изпращат в РЗИ. РЗИ информира ОПЛ за наблюдение на лицата.
  • Контакти с ОПЛ и служители на РЗИ се извършва само по телефона. Лицата имат право на болничен лист, който се издава след изтичане на 14 дневния карантинен период. За въпроси във връзка с болничния лист, заинтересованите лица могат да се обърнат към ОПЛ или РЗИ.
  • При поява на клиника /температура, зачервено гърло, кашлица, затруднено дишане/ пациентът се свърза с тел. 112 и екип на ЦСМП го транспортира до най-близкото лечебно заведение със структура по инфекциозни болести.
  • Проведена е среща с ОПЛ, на която лекарите бяха запознати с последните указания и заповеди на МЗ.
  • На основание Заповед на министрите на здравеопазването и вътрешните работи кметовете на общини и директорите на ОДМВР трябва да оказват пълно съдействие, като създадат организация за осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина на лицата.

РЗИ приканва всички лица пристигащи от Китай и Италия да спазват получените указания и в никакъв случай да не посещават сами лечебно заведение за извънболнична помощ /ОПЛ/, при което биха поставили в риск медицинския персонал и други пациенти!