На вниманието на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ – указания относно спазването на актуализирания алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия

Във връзка с организиране и координиране на дейностите по предприемане на необходимите мерки спрямо COVID-19 е важен бързия обмен на информация между екипите и структурите на РЗИ, гранични власти, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ и всички други институции, имащи отношение към мерките спрямо COVID-19.

Относно възможността на общопрактикуващите лекари за издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност поради карантина, да се следват следните указания:

 • В болничния лист:
  • На ред „Диагноза“ се вписва с думи „карантина 1“ и се посочва код по МКБ – „Z-29.8“;
  • На ред „Причина за неработоспособността“ се вписва „карантина“ и се посочва код „12“;
  • На ред „Режим на лечение“ се отбелязва „домашен – стаен“.
 • Не е необходимо лицето да се явява лично при лекаря за издаването на болничния лист; същият може да бъде издаден, но да се получи от ОПЛ и да се представи на работодателя след изтичане на срока на карантината;
 • Общопрактикуващите лекари трябва да обяснят на всички лица под карантина, че не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната Регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

Пътниците от Китай и Италия е необходимо своевременно да бъдат информирани за важността на данните от формуляра, за режима, който да спазват по време на карантината, мерките за предпазване на околните, симптомите на заболяването и ред за получаване на медицинска помощ при евентуалната им поява.

Приложения:

 1. Актуализиран алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия.
 2. Формуляр за събиране на данни от пристигащи пътници от Китай и Италия на български и на английски.
 3. Дефиниция за случай на COVID-19.