Информация, относно обявяване на грипна епидемия за периода 06.03.2020 г. - 11.03.2020 г.

На основание Заповед на Министъра на Здравеопазването № РД – 01-114/05.03.2020 г. за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България, във връзка с регистрирания в момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, вкл. и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб се обявява грипна епидемия на територията на България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително и се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Да бъдат преустановени учебните занятие в училищата.
  2. Препоръчително е детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.
  3. Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения.
  4. Препоръчвам да бъдат преустановени масови мероприятия, вкл. спортни и културни.