Последно допълнение на заповедите на Министерство на здравеопазването

Последните препоръки на Националния оперативен щаб допълват текстовете на заповедите, с които се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на определена търговска дейност към този момент (19.03.2020 г.), да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.