Нови изисквания към българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, в условията епидемична обстановка

Усложняващата се епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COV1D-19 налага промени за българските граждани водачи на тежкотоварни автомобили:

  • За водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършването на международен превоз.“;
  • Времето на преминаване през територията на страната на българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно, не може да надвишава 24 часа.