Допълнение на забраните за влизане на територията на Република България от 20 март 2020 г.

Във връзка с обявената пандемия в световен мащаб, Националният оперативен щаб направи следните промени в забраните от 00.00 часа на 20 март 2020 г. за влизане на територията на Република България:

 Остава в сила забраната за влизане на територията на Република България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България. На гражданите от тези държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

Списъкът на тези държави от 22.03.2020 г. се допълва, като се допуска граждани на Турция и Република Северна Македония също да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават.