Допълнение към забраните за посещение на търговски обекти от 22.03.2020 г.

Във връзка с обявената пандемия, със заповед министърът на здравеопазването направи следното допълнение в забраните за посещение на търговски обекти в страната:

Продължава да бъдат преустановени посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на определена търговска дейност към този момент (22.03.2020 г.), продължават да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.