Променят се противоепидемичните мерки при задължителните имунизации и реимунизации, при плановата лечебна и оперативна дейност в лечебните заведения

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното от Народното събрание извънредно положение, със Заповед № РД 01-243 от 30.04.2020 г. министърът на здравеопазването внася промени в Заповед № РД 01-125 от 20.04.2020 г., относно спазване на противоепидемичните мерки в лечебната мрежа:

  1. Възстановяват се всички задължителни планови имунизации и реимунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18 години, при строго спазване на определени противоепидемични мерки.
  2. Възстановява се поетапно приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, като първоначално се приемат най-належащите случаи, при засилен триаж с насоченост за COVID-19 и стриктно спазване на указани противоепидемични мерки при съмнение или доказване на лице с COVID-19. Пациенти с потвърден COVID-19 по преценка на лекуващия лекар се изолират или се хоспитализират, съгласно Заповед № РД 01-159/27.03.2020 г., като се информира съответната Регионална здравна инспекция.
  3. В лечебните заведения се засилват мерките за превенция и контрол на инфекциите в съответствие с Наредба №3 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции, като се набляга на изискванията срещу разпространението на COVID-19, при допълнително осигуряване разстояние между пациентите в една стая от минимум 1,5 метра.

          Цялата заповед е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/30/doc006.pdf