Информация, относно посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места

Със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. Министърът на здравеопазването възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.