Допускат се дейности на хранителни заведения с търговски площи на открито, на учебни центрове по транспорт, спорт на открито и посещения на самостоятелни плувни комплекси и басейни

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното от Народното събрание извънредно положение, със Заповед № РД 01-249 от 03.05.2020 г. министърът на здравеопазването постепенно намалява обхвата на противоепидемичните мерки, като разширява поетапно дейностите, забранени, предвид опасността от разпространение на инфекцията COVID-19:

  1. Допускат се посещения на търговски площи на открито на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници при спазване на определени противоепидемични мерки.
  2. Допуска се обучение в учебните центрове по наземен, морски и въздухоплавателен транспорт, в условията на COVID-19.
  3. Допуска се упражняване на индивидуален спорт на открито при спазване на всички противоепидемични мерки.
  4. Допуска се посещението на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на противоепидемичен режим.
  5. Заповедта влиза в сила от 04.05.2020 г., с изключение на т. 1, която влиза в сила от 06.05.2020 г.

          Цялата заповед е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на интернет адрес:

 https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/03/zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf