От 23 юни носенето на предпазни маски е задължително, допуска се посещаемост на масови мероприятия с до 50% от общия капацитет на заетост на местата

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, на основание Закона за здравето, Административнопроцесуалния кодекс и Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., със Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-337/12.06.2020 г., с което се променят някои от противоепидемичните изисквания за посещаемост на обществени места:

Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа или устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, търговски центрове тип МОЛ и др.) е задължително. Изключение от задължението се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

Всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на местата до 50% от общия капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или спазване на дистанция от 1,5 м.

При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията по-горе.

Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения за провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито, за дискотеките и нощните заведения, както и за сватби балове и други масови събития.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.

Заповедта влиза в сила от 23.06.2020 г.

 Цялата заповед с противоепидемичните мерки са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/22/zapoved__rd-01-354-22062020_g.pdf