От 1 юли носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити обществени места

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, на основание Закона за здравето, Административнопроцесуалния кодекс и Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г., с което поставянето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал, шлем – е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.

Поставянето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал, шлем – на всички открити обществени места е препоръчително.

За „обществени“ се определят местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-369-30062020_g.pdf