Въвеждат се нови противоепидемични мерки към работодатели и граждани в работни помещения, обекти с обществено предназначение и на закрити обществени места

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед №РД-01-446/31.07.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г., с което променя противоепидемичните мерки към работодатели и граждани в работни помещения, обекти с обществено предназначение и на закрити обществени места в условията на пандемия от COVID-19.     

Цялата заповед с противоепидемичните мерки са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/31/rd-01-446.pdf