Въвеждат се нови противоепидемични мерки за провеждането на учебни, спортни, културни, развлекателни, масови и други мероприятия от 01.08.2020 г.

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед №РД-01-447/31.07.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед №РД-01-403/15.07.2020 г., с което променя противоепидемичните мерки за провеждането на учебни, спортни, културни, развлекателни, масови и други мероприятия от 01.08.2020 год. в условията на пандемия от COVID-19.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки епубликувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/31/rd-01-447.pdf