Удължават се противоепидемични мерки за граждани, пристигащи на територията на република България до 31.08.2020 г.

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед №РД-01-448/31.07.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед №РД-01-443/30.07.2020 г., с което се удължават противоепидемичните мерки към гражданите, влизащи на територията на Република България в условията на пандемия от COVID-19.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/31/rd-01-448.pdf