Отново се допуска публика на спортни състезания на открито при спазване на задължителни противоепидемични мерки

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г., с което променя противоепидемичните мерки за провеждането на спортни мероприятия в условията на пандемия от COVID-19.

При провеждане на спортни състезания на открито отново се допуска публика до хиляда души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от метър и половина.

Всички останали противоепидемични мерки се запазват.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/08/04/zapoved-rd-01-452-04-08-2020.pdf