Променят се противоепидемичните меки за провеждането на спортните мероприятия на закрити и открити обществени места до 30.11.2020 г.

Във връзка с извънредната епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 със Заповед № РД 01-572 от 07.10.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД 01 - 549 от 30.09.2020 г., като променя противоепидемичните мерки за провеждане на спортни мероприятия до 30.11.2020 г.

Цялата заповед е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/07/rd-01-572_zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_7_10_20.pdf