ВНАСЯТ СЕ ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПОСЕЩЕНЕТО НА УЧЕБНИ, КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И ДРУГИ ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Във връзка с извънредната епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 със Заповед № РД 01-603 от 13.10.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД 01-572 от 07.10.2020 г., която регламентира  противоепидемичните мерки за посещение на учебни, културни, спортни, развлекателни и други мероприятия или заведения в условията на COVID-19 от 14.10 до 30.11.2020 г.

          Заповедта е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/13/rd-01-603.pdf