От 22 октомври, близките контактни лица подлежат на 10-дневна карантина

Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице.

С пълния текст на Заповед № РД-01-610 /22.10.2020 г. можете да се запознаете тук