Информация, относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в мах. „Пали лула“, с. Велковци, общ. Брезник

Във връзка с постъпил сигнал от гражданин, относно качеството  на  водата, предназначена за питейно-битови цели  в мах. „Пали лула“, с. Велковци, общ. Брезник, РЗИ – Перник Ви уведомява:

На 21.10.2020 г. служители на РЗИ-Перник извършиха проверка и взеха проби води от водопроводната мрежа на населеното място. При извършения  микробиологичен анализ на взетите 2 броя проби са установени несъответствия по показателите  колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

За резултатите е уведомено ръководството на В и К дружеството. РЗИ – Перник връчи предписание на управителя на 23.10.2020 г. да бъде преустановено водоподаването до възстановяване качеството на водата, да се предприемат мерки за информиране на населението и осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна.

Водоподаването е спряно на 23.10.2020 г. Позиционирана е цистерна с питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9.

В момента се извършват ремонтни дейности от страна на „В и К“ ООД Перник.

 

РЗИ – Перник Ви информира, че водата в махала „Палилула“, с. Велковци не е годна за питейно-битови цели и препоръчва същата да не се използва. След вземане на контролни проби и възстановяване качеството на водата, населението ще бъде информирано своевременно.