Информация

Във връзка с чл. 16б от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА,  относно замерване нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, заявителя е задължен да подсигури достъп в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него.