Информация за качеството на вода във връзка с обилните валежи към 11.01.2021 г.

Във връзка с обилните валежи през последните дни и извършен контролен мониторинг на качеството на питейната вода в представителни пунктове за град Перник, РЗИ – Перник Ви уведомява:

На 11.01.2021 г. служители на РЗИ-Перник взеха проби вода от водопроводната мрежа на гр. Перник. При извършения анализ са установени несъответствия по показателите  цвят и мътност на изход пречиствателна станция.

За резултатите е уведомено ръководството на ВиК дружеството и е връчено предписание да се предприемат мерки за възстановяване качеството на водата и информиране на населението, че водата е с неприемливи показатели по цвят и мътност и не е годна за пиене.

РЗИ – Перник Ви информира, че водата във водопроводната мрежа на град Перник и населените места захранвани от язовир „Студена“ може да бъде с отклонения по показателите цвят и мътност и препоръчва същата да не се използва за питейни цели.  РЗИ – Перник ще извършва учестен мониторинг на качеството на питейната вода и след неговото възстановяване населението ще бъде информирано своевременно.