ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В АПТЕЧНАТА МРЕЖА ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и в изпълнение на Заповед № РД 01-675/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-677/25,11,2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на министърът на здравеопазването, Ви информирам, че от 18.01.2021 г. РЗИ-Перник ще започне да осъществява засилен контрол в аптечната мрежа на област Перник.