На вниманието на учебните заведения от Област Перник

Във връзка с предстоящо тестване на учители и служители работещи в училищата и улесняване процеса на събирането на  резултатите е необходимо, всяко учебно заведение да подава данните към РЗИ - Перник по шаблон с ръководство за попълване.