Извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки за периода 25.01.2021 г. - 29.01.2021 г.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки със Заповеди №РД-01-675/25.11.2020 г., №РД-01-677/25.11.2020 г., №РД-01-718/18.12.2020 г., №РД-01-20/15.01.2021 г.  на Министъра на здравеопазването,  РЗИ – Перник Ви информира:

В периода от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г., са извършени проверки, както следва:

МПС – 27 бр.;

Обекти с обществено предназначение (детски градини, училища, гари, автогари) – 21 бр.;

Аптеки – 7 бр.;

– Други закрити обекти – 7 бр.

В хода на проверките е констатирано 1 нарушение.

Проверките ще продължът и през предстоящите седмици.