Съобщение

      Днес 10.03.2021 год. на посещение в Регионална здравна инспекция гр. Перник и участие в работна среща беше Заместник-министъра на здравеопазването Евгени Григоров. Срещата беше инициирана от г-н Евгени Григоров. В нея участваха Директора на РЗИ – Перник д-р Александър Златанов, Заместник - областния управител на област Перник  г-н Иво Иванов и Ивана Венева – старши експерт „Административен контрол“ при Областна администрация гр. Перник.

         На срещата бяха обсъдени следните теми:

  1. Епидемичната обстановка в област Перник към 10.03.2021 год.
  2. Извършване на ваксинации на територията на област Перник в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
  3. Готовност на лечебните заведения на територията на област Перник за хоспитализация на пациенти с COVID-19.
  4. Организация и противоепидемични мерки на територията на областта във връзка с провеждането на парламентарните избори на 04 април 2021 год.

       Заместник-министъра на здравеопазването г-н Евгени Григоров и Директора на РЗИ – Перник д-р Александър Златанов проведоха работна среща и с Управителя на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД – гр. Перник д-р Анатоли Митов.

      Заместник-министъра на здравеопазването г-н Евгени Григоров  се запозна подробно с работата на имунизационния  кабинет в РЗИ – Перник  и имунизационния  кабинет в МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД – гр. Перник.