Информация във връзка с предстоящите празнувания на традицията "Тодоровден"

Във връзка с предстоящите празнувания на традицията „Тодоровден“ РЗИ – Перник Ви информира: На всички кметове на общини е издадено предписание за спазване на противоепидемичните мерки, което включва:

* Организаторите на предстоящите празнувания в населените места да прилагат стриктно противоепидемичните мерки, като поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция от 1.5 м.;

* Определят хора, облечени в светлоотразителни жилетки, които да следят за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, относно спазването на дистанция най-малко от 1,5 м между лицата (участници и публика);

* Задължително е носенето на защитни маски поставени на носа и устата на всички присъстващи.

* Да се уведомят всички кметове и кметски наместници в съответната община за изпълнение на предписанието.