Променят се противоепидемичните меки за провеждането на спортните мероприятия на закрити и открити обществени места до 30.11.2020 г.
Информационна система за контрол на медицинската експертиза
Актуална информация за разпространение на COVID към 07.10.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 06.10.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 05.10.-2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 02.10.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 01.10.2020 г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА УЧЕБНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ДО 30.11.2020 Г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО, В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ДО 30.11.2020 Г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 30.11.2020 Г.