Прилагане на бустерна доза (реваксинация) на ваксина срещу COVID-19
Информация за дейностите, които се финансират за здравно неосигурени бременни
Относно организиране на публични прояви от собственици и ползватели на обекти на територията на област Перник
Относно организиране на извънредна търговска кампания от хипермаркети „Кауфланд“, намиращи се на територията на общ. Перник
Важно! Промяна в работното време на Специализиран имунизационен кабинет към "ДКЦ І - Перник" ЕООД
Важно! Промяна в работното време на Специализиран имунизационен кабинет към "ДКЦ І - Перник" ЕООД
Информация относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Долни Раковец, община Радомир
Информация относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Долни Раковец, община Радомир
Регионална кампания за ограничаване на тютюнопушенето и за отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюн
На вниманието на всички лечебни заведения и практики на територията на обл. Перник.