Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID - 19 в България
Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца
Изисквания, касаещи определени културни, учебни, спортни, търговски, социални дейности и други масови мероприятия към 19.05.2020 г.
Изисквания, касаещи определени културни, учебни, спортни, търговски, социални дейности и други масови мероприятия
Актуални данни за разпространението на COVID - 19 към 14.05.2020 г.
Изисквания за поставяне под карантина на контактни на COVID-19, задължителна изолация и лечечение в болнични и домашни условия на случаите с COVID-19
Изисквания за преминаването през или влизането на лица на територията на Република България в условия на COVID-19
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места в условията на епидемично разпространение на СОVID-19
Инструкция за правилно носене на лицева маска