Изисквания към всички работодатели в условията на извънредната епидемична обстановка, чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган през периода 14.05 – 14.06.2020 г.
Актуални данни за разпространението на COVID - 19 към 13.05.2020 г.
Разрешава се упражняването на колективни спортове на открито
Позволява се провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина
Отпадат проверките при пътуване на контролно-пропускателните пунктове на територията на страната
Актуални данни за разпространение на COVID - 19 към 07.05.2020 г.
Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)
Променят се условията за дейности в хранителни заведения с търговски площи на открито и в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Допускат се посещения на музеи на открито
Актуални данни за разпространението на COVID-19 към 05.05.2020 г.
Прессъобщение