На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. "Изток", ул. "Бучински път" №5
Актуални данни за разпространението на COVID-19
Допуска се посещението на градски паркове и градини при стриктно спазване на противоепидемични мерки. преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места
ПРЕМАХВАТ СЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД 01-228/21.04.2020 Г. ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Актуална информация за заразените от COVID-19 в страната
Удължава се срокът за задължително използване на лични предпазни средства на обществени места в условията на COVID-19
Възобновява се провеждането на детски и женски консултации, основни задължителни имунизации, приемът и плановата оперативна дейност в лечебните заведения
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ИЗТОК", УЛ. „БУЧИНСКИ ПЪТ" №5
Въвеждат се изменения в заповедите относно функционирането на кооперативните пазари и цветните борси по време на предстоящите великденски празници в условията на извънредно положение
Въвеждат се нови мерки за функционирането на фермерските, кооперативните пазари и цветните борси в условията на извънредно положение