Със заповед на министъра на здравеопазването от 11.04.2020 г. гражданите се задължават да носят защитни маски за лице или друго средство, покриващо устата и носа на обществени места
Допълнителни изисквания към провеждане на селскостопански дейности в усложнената епидемична обстановка в страната
Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки в страната до 13.05.2020 г.
Комуникация чрез система за електронно връчване
Заповед на министъра на здравеопазването за Национална информационна система за борба с COVID-19
Заповед на министъра на здравеопазването за промени на временната забрана за влизания на територията на Република България и промени в реда за поставяне под карантина
Заповед на министъра на здравеопазването за условията и реда за функционирането на кооперативните, фермерските пазари и на отраслите на селското стопанство при създадената епидемична обстановка в страната
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ПРЕНИК ОТ 01.04.2020 Г. ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕПАКЕТИРАНИ/НЕОПАКОВАНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Противоепидемични мерки на територията на Област Перник с цел максимално ограничаване разпространението на COVID - 19
Препоръки за носене на лични предпазни средства