Кампания за набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от СОVID-19 в страната
Уеднаквяване на подхода спрямо лица, влизащи на територията на страната, касаещи разпореждане за водачи на моторни превозни средства
Информация относно ползването на санитарните възли на бензиностанциите в страната
ПРЕПОРЪКИ, СЪОБРАЗЕНИ С НАСОКИТЕ НА СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИ С COVID-19
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА
Относно промени в забраните за влизане и преминаване на територията на РБ от 20 март 2020 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА COVID-19
Информационни материали, предоставени от НЦЗПБ за COVID-19
Световен ден за борба с туберкулозата