Регионална кампания за ограничаване на тютюнопушенето и отбелязване на 21 ноември 2019 г. – Международен ден без тютюнопушене
Проведено обучение на тема "Насоки за физическата активност за укрепване здравето и благосъстоянието на децата"
Опаразитеност с главови въшки и гниди в ДГ и училища на територията на област Перник. Профилактика, контрол и превенция
Силанизиране на първите постоянни молари (кътници) на деца от 5 до 8 години
Информация за проведено изложение на здравословни храни
Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 - 2022 г.
На вниманието на родителите - рисковете от заразяване с хепатит тип А и хепатит тип Б
Процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M90P001-1.015-0001, „Специализация в здравеопазването”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. (ОП РЧР)
20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата
Методично указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания