Алармени стойности на Серен диоксид и високи стойности на ФПЧ10
Информация от проведена работна среща с "ВиК" ООД, гр. Перник
Прессъобщение от РЗИ - Перник във връзка с регистрираните заразни заболявания на територията на община Перник за периода 01.01.2020 г. - 08.01.2020 г.
Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода в гр. Перник и селата с режимно водоснабдяване през периода 30.12.2019 г. – 05.01.2020 г.
Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода в гр. Перник и селата с режимно водоснабдяване през периода 30.12.2019 г. – 01.01.2020 г.
Информация относно извършен засилен контрол на качеството на питейната вода в гр. Перник
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА КВАРТАЛ "ПРОУЧВАНЕ" И УЛ. "РАШО ДИМИТРОВ" В КВ. "ИЗТОК", ГР. ПЕРНИК
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА КВАРТАЛ "ПРОУЧВАНЕ" И УЛ. "РАШО ДИМИТРОВ" В КВ. "ИЗТОК", ГР. ПЕРНИК
Информация във връзка с режимното водоподаване за периода 16.12.2019 г. - 22.12.2019 г.
Прессъобщение във връзка с ежедневен контролен мониторинг