Информация във връзка с режимното водоподаване
Прессъобщение във връзка с ежедневен контролен мониторинг
НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ИЗРАЗИЛИ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО „Инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД: „Добавяне при работа на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“
Информация във връзка с режимното водоподаване
Прессъобщение във връзка с ежедневен контролен мониторинг
Прессъобщение във връзка с качена информация на сайта на РЗИ Перник
Световен ден за борба срещу СПИН
Вирусни инфекции на респираторния тракт - особености, лечение и превенция
Прессъобщение във връзка с ежедневен контролен мониторинг
Режим на водоснабдяване с вода и повишен риск от възникване на извънредни епидемични ситуации