Предприемане на необходими действия и недопускане възникването на епидемични взривове от морбили на територията на област Перник
Регионална информационна кампания за отбелязване на Световната седмица на кърменето 01.08.2018 г. – 07.08.2018 г.
Предстояща среща за бременни и кърмещи майки
Поправка на Регламент (ЕС) 2018/589 в приложение ХVII към Регламент REACH
На вниманието на всички общопрактикуващи лекари на територията на област Перник
Възможни неблагоприятни последици върху здравето при приготвянето и последващата употреба в домашни условия на играчка - желе
Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж
31 май Световен ден без тютюн
Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози