П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ОБЩО/ УЧРЕДИТЕЛНО/ СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ
П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ОБЩО/ УЧРЕДИТЕЛНО/ СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж
Информация относно адекватно пробонабиране при всеки заболял със съмнение за морбили
Информация, относно състоянието на детското здравеопазване в област Перник
Указание за употребата на многодозови флакони ППД Туберкулин за извършване на проба Манту в изпълнение на Национален имунизационен календар
На вниманието на ОПЛ и Лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Перник
Актуални данни за разпространението на ХИВ
Безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В и С и сифилис
Информационна АНТИСПИН кампания за отбелязване на 14 февруари - Ден на влюбените